حقوق مردم

پادکست ها

بررسی ماده ۱ قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

طرح تسهیل مجوز کسب و کار یا مجوز کارچاق کنی

ایرادات فقهی حقوقی مصوبه مجلس در تلقی تجارت از وکالت ۲

ایرادات فقهی حقوقی مصوبه مجلس در تلقی تجارت از وکالت ۱

هر اعتباری، معتبر نیست

کتاب ها

نقل و قول

حدیث
حدیثامام صادق (علیه السلام)
Read More
ثَلاثَهُ اَشیاءَ یَحتاجُ النّاسُ طُرّا اِلَیها: اَلامنُ و َالعَدلُ و َالخِصبُ ؛ سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند: امنیّت، عدالت و آسایش. (تحف العقول ص ۳۲۰)
حدیث
حدیثرسول اکرم (صلی الله علیه و آله)
Read More
اِذا حَکَموا بِغَیرِ عَدلٍ اِرتَفَعَتِ البَرَکاتُ؛ هنگامى که به غیر عدالت حکم کنند، برکت‏ها از بین مى ‏روند.
حدیث
حدیثامام على (علیه السلام)
Read More
لا عَدلَ اَفضَلُ مِن رَدِّ المَظالِمِ؛ هیچ عدالتى بهتر از بازگرداندن حقوق پایمال شده نیست.
حدیث
حدیثامام على (علیه السلام)
Read More
َعدَلُ النّاسِ مَن أَنصَفَ مَن ظَلَمَهُ؛ عادل‏ترین مردم کسى است که با کسى که به او ظلم کرده با انصاف رفتار کند.
حدیث
حدیثامام على (علیه السلام)
Read More
العَدلُ أساسٌ بِه قِوامُ العالَمِ عدالت، شالوده اى است که جهان بر آن استوار است.
Previous
Next