حقوق مردم

drkhodadi

⬜ ضرورت ارائه “نظریه قضایی” توسط دیوان عالی کشور

✔️ اصل ۱۶۱ قانون اساسی وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به عهده دیوان عالی کشور نهاده است.

✔️ یکی از طرق اجرای این اصل در ماده ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری همانا صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور است اما به نظر می رسد این تنها روش انحصاری انجام تکلیف اصل ۱۶۱ قانون اساسی نیست.

✔️ در سالهای اخیر، اداره کل تدوین قوانین معاونت حقوقی سعی داشت تا خلا وحدت رویه را با ارائه نظریه های مشورتی پر کند اما صرفنظر از انتقادات جدی به محتوای برخی از این نظریات، مشکل آنجاست که این نظریات از پشتوانه قانونی و الزام آوری برخوردار نیست.

✔️ از سوی دیگر، فرایند صدور آرای وحدت رویه نیز بسیار پیچیده و کند است.

🔴 با مقدمات فوق الذکر پیشنهاد می شود، دیوان عالی کشور در قالب “نظریه های قضایی” در موضوعات اختلافی محاکم و با پشتوانه تکلیف اصل ۱۶۱ قانون اساسی، گامی در جهت ایجاد وحدت قضایی بردارد.

.

  • Hello, guest
مطالب تصادفی
پادکست ها
موضوعات
موضوع را انتخاب کنید
مطالب مرتبط
جدیدترین مطالب
حقوق شهروندی
آخرین اخبار