حقوق مردم

✔️ حمله داعش به دانشگاه کابل و شهادت عده ای از دانشجویان حقوق نشان داد دانشجویان حقوق خطرناک اند!

✔️ چراکه حقوق ضد جهالت است! ضد تحَجُّر است! ضد دیکتاتوری است!

✔️ داعش، آزادی را هدف گرفت! مخالف قانون است! تفسیر خودسرانه از عدالت دارد!

دکتر ابوالقاسم خدادی.

.

  • Hello, guest
مطالب تصادفی
پادکست ها
موضوعات
موضوع را انتخاب کنید
مطالب مرتبط
جدیدترین مطالب
حقوق شهروندی
آخرین اخبار