حقوق مردم

دکتر خدادی

توهُّم اردوغان

جمله در پاس نگهبانی ایران عزیز
همره و همقدم و همدل و کوشنده به جان
در نگهداریش از حملۀ بیگانه خصم
همه همدست و هم آواز به هر عصر و زمان

شعری زیبا از استاد ادیب برومند

.

  • Hello, guest
مطالب تصادفی
پادکست ها
موضوعات
موضوع را انتخاب کنید
مطالب مرتبط
جدیدترین مطالب
حقوق شهروندی
آخرین اخبار