حقوق مردم

دکتر ابوالقاسم خدادی

⬜ نشان کوه یخ از ماجرای دادسرای بابل!

✔ حکایت رفتار سرباز؛ رعایت احترام ارباب رجوع، وکلا، متهم و خانواده های آنها، امری انسانی، قانونی و شرعی است، چه توسط سرباز دادسرا یا دادستان دادسرا!
جناب بازپرس بابل مدعی است سرباز به او بی احترامی کرده است!
این حکایت تکراری از بازرسی سربازان است! … چه تحقیرهایی که این سربازها علیه وکلاء نمی کنند!!….

✔️ اما ماجرای بدرفتاری بازپرس بابل؛ برای برخی بازپرسان امر مشتبه می شود؛ گاه گمان می کنند این قدرت برای آنهاست لیکن اعتبار قدرت و قلم بازپرس به موجب قانون و محدود به قانون است، این قدرت کنونی اعتباری است نه واقعی!

دکتر ابوالقاسم خدادی

.

  • Hello, guest
مطالب تصادفی
پادکست ها
موضوعات
موضوع را انتخاب کنید
مطالب مرتبط
جدیدترین مطالب
حقوق شهروندی
آخرین اخبار