حقوق مردم

✔️ چند واژه مثل هنرمند، نقاش، پزشک، قاضی را در برگه ای بنویسید و از دوستان و اطرافیان خود بپرسید اولین چیزی که به ذهنشان خطور می کند چیست؟

✔️ در برابر واژه قاضی، چه می گویند؟ اسم یک قاضی را می آوردند؟ آن قاضی از جمله قضات شریف دادگستری بوده یا از قضات به اصطلاح فاسد؟! یا اینکه سریعا صفت شریف یا فاسد به ذهنشان خطور می کند؟!

✔️ از آسیبهای جدی رسانه ای کردن برخورد با قضات، همراه شدن صفت فاسد برای قاضی است. آنقدر تکرار و تکرار می شود که صفت و موصوف درآمیخته می شود تا جاییکه در تبادر ذهنی صفت جانشین موصوف می شود.

✔️ بلائی که بر سر واژه “معلم” آوردیم ( فرد بی خانمان که هنوز مطالبات معوقش را دریافت نکرده و با حقوق ناچیز چون شمع می سوزد) و دیگر هیچ دانش آموزی آرزوی معلم شدن را ندارد!

✔️ مراقب باشیم، در آستانه ی صدمه به واژه ” قاضی” هستیم!

#حقوق_مردم

.

  • Hello, guest
مطالب تصادفی
پادکست ها
موضوعات
موضوع را انتخاب کنید
مطالب مرتبط
جدیدترین مطالب
حقوق شهروندی
آخرین اخبار