حقوق مردم

غیرقابل گذشت شدن تصرف عدوانی اراضی ملی!

✔️ از نکات مهم قانون کاهش مجازات های تعزیری ۱۳۹۹ اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است.

✔️ بر اساس این اصلاح؛ جرم تصرف عدوانی ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی فقط در مورد اراضی خصوصی قابل گذشت است؛ بنابراین در مورد اراضی ملی و دولتی غیرقابل گذشت است.

✔️ لذا مداخله دادستان برای حراست از منابع ملی منوط به شکایت سازمانها نخواهد بود!

✔️ در کتاب حقوق کیفری اراضی ملی شده ، ضرورت این اصلاح بحث و بررسی شده بود!

دکترابوالقاسم خدادی.

.

  • Hello, guest
مطالب تصادفی
پادکست ها
موضوعات
موضوع را انتخاب کنید
مطالب مرتبط
جدیدترین مطالب
حقوق شهروندی
آخرین اخبار