حقوق مردم

دکتر خدادی

⬜ شکاف سوء تفاهم!

✔️ برخی اساتید برجسته حقوق از قوه قضاییه فاصله می گیرند. یا مشغول به وکالت اند یا امور آموزشی و پژوهشی را بر رفت و آمد در بخشهای قوه قضاییه ترجیح می دهند. گویی فاصله از قوه باعث حفظ شان علمی آنها شده و انتقاد از عملکردها پرستیژ محسوب می شود. به نوعی دچار سوء تفاهم خودبزرگ بینی اند!

✔️ از سوی دیگر اما برخی مسوولین قوه قضاییه و برخی قضات نیز خود را بی نیاز از مباحث دانشگاهی می دانند و با عباراتی مانند (این مطالب تئوریک است و جنبه کاربردی ندارد،) دچار سوء تفاهم خودبسندگی اند. فاصله گرفتن تصمیمات مسوولین قضایی و آرای قضات از اصول قانون اساسی و مبانی حقوقی نشانه ای از این سوء تفاهم است!

✔️ ضرورت اما رفع این سوءتفاهمات است!

دکترابوالقاسم خدادی


Deprecated: تابع get_currentuserinfo از نگارش 4.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از wp_get_current_user() استفاده نمایید. in /home/drkhodadi/public_html/wp-includes/functions.php on line 5381

.

  • Hello, guest
مطالب تصادفی
پادکست ها
موضوعات
موضوع را انتخاب کنید
مطالب مرتبط
جدیدترین مطالب
حقوق شهروندی
آخرین اخبار