حقوق مردم

✔️ برابر با اصل پانزدهم قانون اساسی، زبان فارسی، زبان مشترک مردم ایران است.

✔️ زبان، صرفا یک نطق نیست بلکه فراتر از وسیله ارتباطی است. زبان یک ملت، فرهنگ آن ملت است.

✔️ در قرائت فرهنگی از اصل پانزدهم قانون اساسی؛ فرهنگ فارسی، فرهنگ مشترک مردم ایران و جزء اصلی این فرهنگ همانا شعر و موسیقی آنست.

✔️ به گفته اهل فن؛ استاد شجریان در موسیقی همطراز حافظ در ادبیات فارسی است. یعنی در اعلاء درجه فرهنگ اسلامی و ایرانی

✔️ فرزند ایران، نگهبان و نگهدار زبان مشترک، ز است!

#حقوق_مردم


Deprecated: تابع get_currentuserinfo از نگارش 4.5.0 منسوخ شده است! به جای آن از wp_get_current_user() استفاده نمایید. in /home/drkhodadi/public_html/wp-includes/functions.php on line 5381

.

  • Hello, guest
مطالب تصادفی
پادکست ها
موضوعات
موضوع را انتخاب کنید
مطالب مرتبط
جدیدترین مطالب
حقوق شهروندی
آخرین اخبار